Chirurgia

Chirurgia stomatologiczna to nie tylko usuwanie zębów. Kompleksowo opracowany plan leczenia często uwzględnia leczenie chirurgiczne jako jeden z elementów np. w leczeniu ortodontycznym , proterycznym i periodontologicznym.

Stosowane na przyzębiu zabiegi wykonuje się w celu poprawienia wad związanych z budową dziąsła oraz usunięcia przyczyn zakażenia co zapobiega dalszemu postępowi choroby.

W ortodoncji leczenie wspomagane dekortykacją powoduje masywną demineralizację. Daje to szybsze efekty i większe możliwości przesunięć zębów niż w metodzie tradycyjnej.

Istnieje również chirurgia przedprotetyczna, która polega na przygotowaniu pola protetycznego tak, aby przyleganie, utrzymanie i wygląd protezy spełniały funkcjonalne oraz estetyczne oczekiwania pacjenta.
Do tego tupu zabiegów możemy zaliczyć implantację.

Dzięki implantom zębowym jesteśmy w stanie wykonać stabilne uzupełnienie protetyczne i znacząco ograniczyć wielkość płyty protezy lub zupełnie ją wyeliminować.