Protetyka

Współczesna protetyka zajmuje się uzupełnianiem braków uzębienia zmierzając tym samym do zapewnienia dobrego stanu fizycznego i psychicznego pacjenta. Moim celem jest przywrócenie utraconych funkcji narządu żucia i zapobieganie chorobom podłoża protetycznego.

Projektowanie leczenia uwzględnia ocenę podłoża kostnego, śluzówkowego, liczbę i jakość filarów oraz warunki zgryzowe. Harmonijnie wkomponowane uzupełnienie protetyczne zapobiega artropatiom stawu skroniowo-żuchwowego, mioartropatiom i parafunkcjom, które wywołałyby istniejące u pacjenta zaburzenia zgryzowo-zwarciowe.

Leczenie protetyczne odbudowuje ciągłość łuków poprawia żucie oraz mowę. Umożliwia pacjentowi korzystanie z pełnego zestawu pożywienia i spożywania go w sposób akceptowalny przez otoczenie bez ograniczeń do jakich zmusza go całkowite lub częściowe bezzębie.

Przy brakach uzębienia powstają zniekształcenia mowy, stwarzając poczucie niepełnej wartości własnej i pewnej izolacji społecznej uniemożliwiając również wykonywanie niektórych zawodów.

Jest to leczenie próchnicy. Polega na odbudowie utraconych tkanek zębów za pomocą kompozytów i cementów glass-jonomerowych. W moim gabinecie stosuję najwyższej klasy materiały i kładę szczególny nacisk na korektę estetyczną (czyli kształt i kolor odbudowywanych zębów).